بیزینس روم
امکانات و خدمات
بیزینس روم
استفاده از امکاناتی مانند کامپیوتر، اینترنت پرسرعت، پرینتر، فکس و کپی شما را در انجام راحت تر امور تجاری خود یاری خواهد کرد.